Neuvova ja yksilöllinen, palveleva tilitoimisto

gallery/lumijo (9)
gallery/be2922e732d288d456a71f01ff9862ac
gallery/74b7eb85c63e0d84edddffad254078fd
gallery/436a1be0dbbe2f8064d7caf99639980e

Kirjanpito

yrityksen

perustaminen

       Taloushallinto

Ajankohtaista asiaa

Tilipäätösten ja veroilmoitusten aika lähestyy. Muista aineistoa kerätessäsi lisätä mm. kilometrikorvaukset, mikäli olet käyttänyt omaa autoa yrityksen käytössä. Toiminimimen veroilmoitukseen voi lisätä kilometrikorvaukset, mikäli auto on ollut enemmän yksityiskäytössä kuin yrityskäytössä. Mikäli yrityskäyttöä on enemmän vähennykset tehdään todellisten kulujen mukaan. Osakeyhtiöllä kilometrikorvaukset ovat osa palkanmaksua. Kilometrikorvaus on vuonna 2019 0,43e/km auton käytöstä. 

Yrityksen laitehankinnat. Pienet laitehankinnat ja sellaiset, joiden käyttöikä on alle kolme vuotta, voidaan vähentää kertakuluna kirjanpidossa ja verotuksessa. Yksittäinen pienhankinta saa maksaa enintään 850 euroa ja yhteensä niitä voi vähentää korkeintaan 2 500 eurolla verovuodessa.

Korotetut poistot vuosina 2020-2023. 

Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava verovelvollinen voi tehdä korotettuja poistoja koskevan lain soveltamisalaan kuuluvan koneen tai laitteen hankintamenosta 25 prosentin sijaan enintään 50 prosentin poiston verovuosina 2020–2023.

Korotetun poiston voivat siten tehdä esimerkiksi liikkeen- ja ammatinharjoittajat, avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja yhteisöt. Laissa ei ole toimialakohtaisia rajoituksia.

Korotetun poiston tekeminen edellyttää, että korotetun poiston kohteena oleva kone tai laite täyttää kaikki seuraavat edellytykset:

Kone tai laite on verovelvollisen itse harjoittaman elinkeinotoiminnan tai maatalouden käytössä.

Kone tai laite kuuluu elinkeinotoiminnan irtaimeen käyttöomaisuuteen (EVL 30 § tai 31 §) taikka maatalouden käyttöomaisuuteen (MVL 8 §).

Kone tai laite on uusi eli sitä ei ole hankittu käytettynä.

Kone tai laite on otettu käyttöön aikaisintaan 1.1.2020.

Korotetun poiston vähentäminen elinkeinotoiminnassa edellyttää lisäksi, että poisto on vähennetty kuluna myös kirjanpidossa.